Δρ. Καμενίδου Ειρήνη

Η Δρ. Ειρήνη Καμενίδου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.  Η κ. Καμενίδου κατέχει διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Τροφίμων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999), πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία και ειδίκευση  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, επίσης από το Α.Π.Θ. (1989), πτυχίο στη Διοίκηση Αγροτικών Μονάδων από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (1985) και πτυχίο δημοσιογραφίας από το Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (1988).

Έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική (μη ακαδημαϊκή) και πάνω από 15 χρόνια ακαδημαϊκή (διδακτική) εμπειρία, σε διάφορα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται του τουριστικού μάρκετινγκ, μάρκετινγκ τροφίμων και ποτών, μάρκετινγκ στον τομέα της υγείας, μάρκετινγκ μόδας, καθώς και στη συμπεριφορά καταναλωτή.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά όπως το Journal of Business Research, International Market Review, Sustainability, κά, και έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία

Στοιχεία επικοινωνίας: επικοινωνίας: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς, Καβάλα 65404, Τηλέφωνο: 2510 462157, E-mail: rkam@mst.ihu.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Stavrianea, A., and Kamenidou, I. (2016). Religion in the context of economic crisis: The
generation’s z perspective. International Journal of Strategic Innovative Marketing, 3(3):
56-68.
2. Priporas, C.-V., Kamenidou, I., Kapoulas, A., Papadopoulou, F.M. (2015). Counterfeit
purchase typologies during an economic crisis. European Business Review, 27 (1): 2–16.
3. Kamenidou, I. and Vourou, R. (2015). Motivation factors for visiting religious sites: The case
of Lesvos Island. European Journal of Tourism Research, 9: 78-91.
4. Papafotikas, I., Chatzoudes, D., and Kamenidou, I. (2014). Purchase decisions of Greek
consumers: an empirical study. Paper presented at the EBEEC Conference, 9-12 of May 2013
in Instanbul, Turkey. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed
World (EBEEC 2013). Procedia Economics and Finance, 9: 456-465.
5. Kamenidou, I.C., Mamalis, S. A., Priporas, C.V., and Kokkinis, G., (2014). Segmenting
customers based on perceived importance of wellness facilities. Paper presented at the
EBEEC Conference, 9-12 of May 2013 in Instanbul, Turkey. Procedia Economics and Finance,
9: 417-424.
6. Kamenidou, I.C., Mamalis, S. A., Kokkinis, G., Geranis, C., (2013). Image Components of
Nightlife-Clubbing Destinations. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of
Tourism, 8 (3):99-111.
7. Avdimiotis, Sp., Kokkinis, G., Kamenidou, I., (2012). Sharing knowledge between the peers
of a Winery Network: The case of wine routes in Northern Greece. China-USA Business
Review, 11 (1): 38-51.
11
8. Kamenidou I, Mamalis, S., Kokkinis, G., and Intze, C (2011). Improvement Axons for Ardas
Festival in Evros, Greece, based on attendees’ perceptions. Scientific Bulletin -Economic
Sciences-(BULETIN STIINłIFIC – SERIA STIINłE ECONOMICE), 10 (2): 62-73.
9. Kamenidou, I., Aggelopoulos, S., and Batzios A. C. (2011). Natural medical attributes and
benefits of Spirulina: Segmentation based on consumers’ knowledge. Journal of Medicinal
Plants Research, 5(14): 3192-3199.
10.Priporas, C.V and Kamenidou I. (2011). Perceptions of potential postgraduate Greek
business students towards UK universities brand and brand reputation. Journal of Brand
Management, 18(4/5): 264-273.
11.Kamenidou, I., and Arabatzis, G. (2010). Natural vs. Artificial Christmas Trees: Age Effects
on Households Decoration Behaviour. International Journal of Food and Agriculture &
Environment- ΙJFAE, 8 (3-4/ part 2): 1378-1382.
12.Kamenidou, I., and Priporas, C.V. (2010). Factors Predicting Consumers Knowledge of
Spirulina Health Benefits. International Journal of Food and Agriculture & EnvironmentΙJFAE,
8 (1): 16-20.
13.Kamenidou I., Mamalis, S., and Priporas, C.V. (2009). Measuring Destination Image and
Consumer Choice Criteria. The Case of Mykonos Island. TOURISMOS: An International
Multidisciplinary Journal of Tourism, 4(3): 67-79.
14.Kamenidou, I., Balkoulis, N., and Priporas, C.V. (2009). Hotel Business Travellers Satisfaction
Based on Service Quality: A Segmentation approach in Inner City 5 Star Hotels. International
Journal of Leisure and Tourism Marketing, 1(3): 152-172.
15.Aggelopoulos, S., Kamenidou, I., and Pauloudi, A. (2008). Women’s business activities in
Greece: The case of agro-tourism. TOURISM, 56 (4): 371-384.
16. Priporas, C.V., Laspa, C., and Kamenidou, I. (2008). Patient Satisfaction in Hospital Services.
A Pilot Study. Journal of Medical Marketing, 8(4): 325-340.
17.Aggelopoulos, S., Pavloudi, A., Manolopoulos, I., and Kamenidou, I. (2008). The Attitudes
and Views of Farmers on the New Common Agricultural Policy and the Restructuring of
Crops: The Case of Greece. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental
Sciences, 4 (4): 397-404.
18.Aggelopoulos S., Menexes G., Kamenidou I. (2007). Implications for the financing and
sustainability of enterprises based on a ranking methodology for categorical financial data.
EuroMed Journal of Business, (2) 2: 113-134.
19.Kamenidou, I., Milonakis, G., Balkoulis (2007). Factors Affecting Business Customers’ Hotel
Satisfaction: A Case Study on Greece. The Icfai Journal Services Marketing, (2): 6-19.
20.Kamenidou, I., Milonakis, G., Νikolouli, K. (2007). An Exploratory Study on the Reasons for
Purchasing Imported High Fashion Apparels: The case of Greece. Journal of Fashion
Marketing and Management, 11 (1): 148-160.
21.Andronikidis, A., Vassiliadis, C., Priporas, C., Kamenidou, I. (2007). Examining Leisure
Constraints for Ski Centre Visitors: Implications for Services Marketing. Journal of Hospitality
& Leisure Marketing, 15 (4): 69-86.
12
22.Galanopoulos K., Aggelopoulos S., Kamenidou I., Mattas K., (2006). Assessing the effects of
managerial and production practices in the efficiency of commercial pig farming. Agriculture
Systems, 88: 125-141.
23.Milonakis, G, Kamenidou, I., Gouras, P., Baras, G., (2006). Socioeconomic Effects on
Satisfaction and Recommendation from Second Language Programs. The Social Sciences
(eJournal), 1(2):164-167.
24.Kamenidou, I., Milonakis, G., Baras, G., Gouras, P, (2006). Expectations and Satisfaction
from an Education Service: The Case of Learning Greek as a Second Language. Global
Education Journal, l (3): 79-90.
25.Aggelopoulos, S., Milonakis, G., Kamenidou, I., (2006). Investigation of Business Dexterity
in the Agricultural Sector: The case of Pig Holdings. Agricultural Journal (eJournal), 1(3):156-
159.
26.Milonakis, G., Kamenidou, I., (2006). Fast food Restaurant Chains: Customers’ Loyalty,
Perceived Quality and Brand Image. Business Journal for Entrepreneurs, 2006 (4): 83-95.
27.Kamenidou, I., Tzimitra –Kalogianni, I., Priporas, C.V. (2004). Bank Image: The Case of
Agricultural Bank of Greece. Journal of Business and Society, 16(2):169-180.
28.Kamenidou, I., Priporas C.V., Michailidis A., Mamalis S. (2003). Young Consumers’
Perception of Food Quality: An Illustration from Greece. Cahiers Options Mediterraneennes.
61: 191-200.
29.Priporas, C.V. and Kamenidou, I., (2003). Can Alternative Tourism be the Way Forward for
the Development of Tourism in Northern Greece? Tourism, 57 (1): 53-62.
30.Michailidis A., Arabatzis G. and Kamenidou I. (2003). Evaluating the Demand Patterns for
Irrigation Water: The Case of Western Macedonia. Agricultural Economics Review, 4 (2): 57-
66.
31.Kamenidou, I., Tzimitra –Kalogianni, I., Priporas, C.V., Tziakas, V. (2002). Greek Consumers
Vs’ Private Label Milk. Agricoltura Mediterrenea, 132: 66-76.
32.Kamenidou, I., Tzimitra –Kalogianni, I., Zotos Y. and Mattas K. (2002). Household Purchasing
and Consumption Behaviour towards Processed Peach Products. NEW MEDIT 1 (1): 45-49.
33.Tzimitra –Kalogianni, I., Kamenidou, I., Priporas, C. V., Tziakas, V. (2002). Private Label Milk
and Greek Consumers’ Behaviour. NEW MEDIT, 1(2): 29-33.
34.Tzimitra –Kalogianni, I., Kamenidou, I., Priporas, C.V., Tziakas, V. (2002). Age and Gender
Effects on Consumers’ Awareness and Source of Awareness for Food-Related Private–Label
Brands. Agricultural Economics Review, 3 (1): 23-36.