Δρ. Σαρηγιαννίδης Λάζαρος

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
PhD. MSc
Προσωπικές Πληροφορίες
Ονοματεπώνυμο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
Όνομα Πατέρα: Ιωάννης
Όνομα Μητέρας: Δανάη
Ημερομηνία Γέννησης: 10/10/1980
Υπηκοότητα: Ελληνική
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (Σώμα Υλικού Πολέμου)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lazasari@mst.ihu.gr
Σπουδές
2005–2011 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη, με θέμα
«Διαχείριση κινδύνου σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων»,
στη γνωστική περιοχή της «Διαχείρισης Έργων».
2003-2004 University of Greenwich
MSc in Finance and Financial Information Systems, School of Business
Economics, Greece Campus (Αρ. Πράξης ΔΟΑΤΑΠ: 36-651)
1998–2003 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
1995–1998 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας
Επαγγελματική Εμπειρία
Μάϊος 2019 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
-Σήμερα Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδασκαλία μαθημάτων:
* Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
* Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
2 / 12
* Διαχείριση Λειτουργιών
* Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
* Επιχειρηματικότητα
Σεπτέμβριος 2019 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – Δημωφέλεια
-Ιανουάριος 2020 Γενική Διοίκηση
* Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Μαϊος 2019 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)
-Σήμερα Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδασκαλία μαθημάτων ΜΒΑ:
* Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα
* Διαχείριση Λειτουργιών
* Διαχείριση Αλλαγών
* Διαχείριση Έργων
Μάϊος 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Μ.Θ.
-Μάϊος 2019 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδασκαλία μαθημάτων:
* Μικροοικονομική ανάλυση
* Μακροοικονομική ανάλυση
* Διαχείριση Έργων
* Εφαρμογή Διοικητικών Αποφάσεων στην Παραγωγή
* Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
* Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οκτώβριος 2013 Science Technology Lab
-Ιανουάριος 2017 Θερίου Γ. – Λ. Σαρηγιαννίδης Ο.Ε.
* Διαχείριση έργων
* Έρευνα αγοράς
* Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
* Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
3 / 12
* Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
Σεπτέμβριος 2006 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Μ.Θ.
-Μαϊος 2018 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης
Διδασκαλία μαθημάτων:
* Διαχείριση Έργων (Θεωρία και Εργαστήριο)
* Εφαρμογή Διοικητικών Αποφάσεων στην Παραγωγή (Θεωρία και
Εργαστήριο)
* Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επικοινωνία (Εργαστήριο και Θεωρία)
* Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Εργαστήριο)
* Διοίκηση Παραγωγής (Θεωρία και Εργαστήριο)
* Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Θεωρία και Ασκήσεις Πράξης)
Ιούλιος 2013 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – Δημωφέλεια
-Ιούλιος 2017 Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Ανάπτυξης
* Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
* Παρακολούθηση έργων
* Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας
* Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
Σεπτέμβριος 2012 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
-Μαϊος 2019 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Μ.Θ.
Επιστημονικός Συνεργάτης
Διδασκαλία μαθημάτων ΜΒΑ:
* Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα
* Διαχείριση Λειτουργιών
* Διαχείριση Αλλαγών
* Διαχείριση Έργων
* e-Logistics και Διαχείριση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας
* Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
Φεβρουάριος 2012 Ατομική επιχείρηση
-Αύγουστος 2018 Οικονομολόγος
* Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών
4 / 12
* Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε
αναπτυξιακά προγράμματα
Σύνταξη μελετών (Leader ΠΑΑ, Leader Αλιείας, Άξονας 3, ΕΣΠΑ).
Φεβρουάριος 2009 VCE Vranakis Consulting Engineers
-Σήμερα Σύμβουλοι Μηχανικοί
Οικονομολόγος
Αρμοδιότητες:
* Παρακολούθηση υλοποίησης έργων
* Σύνταξη κοστολογίου
* Οικονομοτεχνική μελέτη
* Μελέτη σκοπιμότητας
Σύνταξη μελετών (Μέτρο 123Α, Ν. 3908/11, Ν. 3299/04, Ν. 4146/13).
Προϋπολογισμός μελετών 120.000.000,00 €.
Νοέμβριος 2016 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Μ.Θ.
-Οκτώβριος 2018 Stavros Niarchos Foundation Scholarship
Επιστημονικός Συνεργάτης
* Σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης
* Υπηρεσίες Έρευνας και ανάπτυξης στα γνωστικά πεδία της
στρατηγικής διοίκησης, του μάρκετινγκ, της διοίκησης λειτουργιών, της
διαχείρισης κινδύνου, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με στόχο
την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων των υποτρόφων
Σεπτέμβριος 2012 MSc in Oil and Gas Technology
-Φεβρουάριος 2013 School of Technological Engineering, Department of Technology,
Oil and Gas, Technological Educational Institute of Kavala
Επιστημονικός Συνεργάτης
* Change Management
Μάϊος 2012 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
-Νοέμβριος 2012 Συνομοσπονδία
Εκπαιδευτής
* Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στις Νέες
Τεχνολογίες, Πράξη “Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αναπηρία
ΑΠ7”
Ιούνιος 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
-Ιούνιος 2012 Επιτροπή Ερευνών
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα:
* Έργο: INTERREG III/ IDBABO/ Ολοκληρωμένη ψηφιακή γέφυρα
μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών οργανισμών). Αρμοδιότητες:
5 / 12
Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογής PIMS-Profit Impact of Market
Strategy and Innovation Gap Analysis – Δημιουργία βάσης δεδομένων
και σύνδεση με την ιστοσελίδα του έργου
Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
-Σήμερα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Πρόγραμμα ERASMUS)
Επιστημονικός Συνεργάτης
* E-Commerce and Web Design
* Supply Chain Mnagement
* Innovation Management
Σεπτέμβριος 2005 Κ.Ε.Κ. Νεάπολις Ε.Π.Ε., Έδρα: Καβάλα, Παράρτημα: Ρόδος
-Δεκέμβριος 2010 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Διαχειριστής Έργων
Αρμοδιότητες:
* Συντονισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
* Διαχείριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
* Συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων για καταρτιζόμενους
* Οργάνωση ημερίσιων συναντήσεων και εκδηλώσεων
Νοέμβριος 2008 Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.
-Δεκέμβριος 2008 Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α.
* Εκπόνηση μελέτης Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δήμους Πιερέων
και Φιλίππων, Νομού Καβάλας, στα πλαίσια του συστήματος
διαχείρισης των Συγχρ/νων Έργων της προγραμματικής περιόδου
2007-2013
Οκτώβριος 2005 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
-Σεπτέμβριο 2008 Επιτροπή Ερευνών
Συμμετοχή στα ακόλουθα προγράμματα:
* Ερευνητικό πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Έργο: «Η αποδοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων / Τεχνολογίας
από τους χρήστες και η επίδρασή τους πάνω στη Διοίκηση και στην
Απόδοση των επιχειρήσεων», Υποέργο: Συλλογή δευτερογενών
δεδομένων, κατάστρωση ερωτηματολογίου.
* Eρευνητικό πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Έργο: INTERREG III A/PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία, Μέτρο 2.3:
«Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας
επιχειρησιακών δικτύων με την χρήση της πληροφοριακής
τεχνολογίας», με ΚΕ 1352, για εκπόνηση του έργου: Υποέργο 1:
6 / 12
Απογραφή Επιχειρήσεων, Συλλογή Δευτερογενών Στοιχείων,
Εκπόνηση Πρωτογενούς ¨Έρευνας / Μελέτης, Ηλεκτρονικής Βάσης
Δεδομένων.
* Ερευνητικό πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Έργο: INTERREG IIIC/ZONE SUD – Πρόγραμμα Pagus –
Υποπρόγραμμα 4 – Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες με ΚΕ 1351, για
εκπόνηση του έργου: Υποέργο 1: Εργαλεία πρόσβασης και Δίκτυα
πληροφορικής & Υποέργο 2: Ψηφιακό Μουσείο 1 (Καβάλα) &
Υποέργο 3: Ψηφιακό Μουσείο 2 (Ξάνθη).
Επιμόρφωση – Συνέδρια – Σεμινάρια
2012 Παρακολούθηση του Διεθνές Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Λάρισας, Ελλάς
2011 Παρακολούθηση του Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας
(ΕΣΔΟ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας και του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών,
Σέρρες, Ελλάς
2010 Παρακολούθηση του Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας
(ΕΣΔΟ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας και του Τμήματος Διαχείρισης
Πληροφοριών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας,
Καβάλα, Ελλάς
2009 Παρακολούθηση του International Conference on Applied Business
and Economics, ICABE 2009, Kavala, Greece (International Strategic
Management Association)
2009 Παρακολούθηση του Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας
(ΕΣΔΟ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας και του Τμήματος Εμπορίας και
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Ελλάς
2009 Παρακολούθηση του 5ου Εθνικού και Διεθνούς Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών με τίτλο «From Systemic
Thinking to Systems Design and Systems Practice»
2008 Παρακολούθηση του 4ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας
Συστημικών Μελετών με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών
και Καινοτομιών»
2007 Παρακολούθηση σεμιναρίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ
διάρκειας 8 ωρών με τίτλο «Η Τέχνη της Επικοινωνίας»
2007 Παρακολούθηση του 5th International Conference in Accounting
and Finance in Transition, ICAFT 2007, Maritime Greenwich
Campus, London
2007 Παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με
τίτλο «Μηχανογραφημενη Λογιστική» στο πλαίσιο του έργου
«Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε
πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης», συνολικής
διάρκειας 200 ωρών, από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Άκμων Α.Ε.
2005 Παρακολούθηση του 12th International Conference with the title:
“Preparation and Interpretation of Financial Statements in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRS)” organized by
the Association des Formations Europeennes a la Comptabilite et a
7 / 12
l’Audit (AFECA)
2005 Παρακολούθηση σεμιναρίου του Χρηματιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης Α.Ε. με τίτλο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και
Επενδύσεις»
2004 Παρακολούθηση του 2
nd International Conference on Accounting and
Finance in Transition
2002 Παρακολούθηση του 4
th European Forum in Business Management on
“Creating Corporate Value and Growth: Entrepreneurship and
Innovation”
2002 Παρακολούθηση του 9ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μάρκετινγκ με θέμα «e-Επιχειρείν»
2001 Παρακολούθηση Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων με θέμα «Δημόσιες Σχέσεις, το Σύγχρονο Εργαλείο του
Μάρκετινγκ»
Δημοσιεύσεις
Σε διεθνή περιοδικά με κριτές (peer reviewed)
2021 Georgiadis, V., Sarigiannidis, L. and Theriou, G. (2021), “Leading
change and Plato”, International Journal of Organization Theory &
Behavior
2018 Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Sarigiannidis, L. and Theriou, G.
(2018), “The role of firm-specific factors in the strategy-performance
relationship – Revisiting the resource-based view of the firm and the
VRIO framework”, Management Research Review, Vol. 41, No. 1, pp.
46-73.
2016 Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis, L. (2016),
“Crowdfunding: exploring the factors associated with the users’
intention to finance a project online”, International Journal of Web
Based Communities, Vol. 13, No. 1, pp. 73-101
2015 Vranaki, M., Vranakis, S. and Sarigiannidis, L., (2015), “Total Quality
Management implementation in Greek businesses: Comparative
assessment 2009-2013”, International Journal of Production
Management and Engineering, Volume 3, Issue 2, pp. 87-95
2015 Geranis, C., Theriou G. and Sarigiannidis, L. (2015), “Crowd Funding:
An empirical study”, International Journal of Practical Issues in
Management and Economics, Volume 8, Issue 2, pp. 52-70
2014 Sarigiannidis, L. and Chatzoglou, P.D., (2014), “Quality vs Risk: An
investigation of their relationship in software development projects”,
International Journal of Project Management, Volume 32, Issue 6, pp.
1073-1082
2014 Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis, L., (2014),
“Crowdfunding: The factors that affect the intention of users/consumers
to participate financially at crowdfunding projects”, International Journal
of Practical Issues in Management and Economics, Volume 7, pp. 49-
70
2013 Keisidou, E., Sarigiannidis, L., Maditinos, D.I. and Thalassinos, E.I.,
(2013), “Customer satisfaction, loyalty and financial performance: A
holistic approach of the Greek banking sector”, International Journal of
Bank Marketing, Volume 31, Issue 4
2013 Maditinos, D.I., Chatzoudes, D.A. and Sarigiannidis, L., (2013), “An
examination of the critical factors affecting consumer acceptance of
8 / 12
online banking: a focus on the dimensions of risk”, Journal of Systems
and Information Technology, Volume15, Issue 1, pp. 97-116
2012 Maditinos D., Chatzoudes, D. and Sarigiannidis, L., (2012), “Factors
affecting e-business successful implementation”, International Journal
of Commerce and Management
2012 Vranaki, M., Georgiou, C., Vranakis, S. and Sarigiannidis, L., (2012),
“Total Quality Management implementation in Greek Businesses:
Comparative assessment 2009-2011”, International Journal of Practical
Issues in Management and Economics, Volume 5, pp. 132-147
2012 Maditinos, D.I., Theriou, G.N., Keisidou, E. and Sarigiannidis, L.,
(2012), “Exploring the factors associated with weblog usage
acceptance: evidence from Cyprus”, International Journal of Web
Based Communities, Volume 8, Issue 2, pp. 196-212
2012 Georgiadou, C., Theriou, N.G. and Sarigiannidis, L., (2012), “The
impact of key knowledge factors on project performance: The case of
the Greek construction industry”, International Journal of Practical
Issues in Management and Economics, Volume 5, pp. 38-53
2012 Zochiou, M.C., Chatzoudes, D.A., Chatzoglou, P.D. and Sarigiannidis,
L., (2012), “Knowledge management as a focal point in business
operations: the development of a new conceptual framework”,
International Journal of Practical Issues in Management and
Economics, Volume 5, pp. 165-180
2011 Keisidou, E., Sarigiannidis, L. and Maditinos, D.I., (2011), “Consumer
characteristics and their effect on accepting online shopping, in the
context of different product types”, International Journal of Business
Science and Applied Management, Volume 6, Issue 2, pp. 31-51
2011 Sarigiannidis, L. and Chatzoglou, P.D., (2011), “Software development
project risk management: A new conceptual framework”, Journal of
Software Engineering and Applications, Volume 4, Issue 5, pp.293-305
2011 Sarigiannidis, L. and Chatzoglou, P.D., (2011), “Assessing the impact
of project quality on the level of software development project risk”,
International Journal of Practical Issues in Management and
Economics, Volume 4, pp. 103-122
2010 Maditinos, D.I., Sarigiannidis, L. and Dimitriadis, E., (2010), “The role of
perceived risk on Greek internet users’ purchasing intention: An
extended TAM approach”, International Journal of Trade and Global
Markets, Volume 3, Issue 1, pp. 99-114
2010 Chatzoglou, P.D., Vraimaki, E., Diamantidis, A. and Sarigiannidis, L.,
(2010), “Computer acceptance in Greek SMEs”, Journal of Small
Business and Enterprise Development, Volume 17, Issue 1, pp. 78-101
2010 Chatzoudes, D., Avlonitis, K., Sarigiannidis, L. and Maditinos, D.,
(2010), “Factors that influence the participation in online games: an
empirical research”, International Journal of Practical Issues in
Management and Economics, Volume 3, pp. 83-98
2009 Sarigiannidis, L., Basouri, Z., Chatzoglou, P.D. and Chatzoudes, D.,
(2009), “The impact of business outsourcing on the operational
objectives and organisational performance: a study of hotels in
Greece”, International Journal of Practical Issues in Management and
Economics, Volume 2, pp. 150-173
2009 Chatzoglou, P.D., Sarigiannidis, L., Vraimaki, E. and Diamantidis, A.,
(2009), “Investigating Greek employees’ intention to use web-based
9 / 12
training”, Computers & Education, Volume 53, pp. 877-899
2009 Chatzoudes, D., Velissaridou, A. and Sarigiannidis, L., (2009), “The
impact of knowledge management on new product performance: the
case of the Greek industry”, International Journal of Practical Issues in
Management and Economics, Volume 2, pp. 25-47
2009 Chatzoglou, P.D. and Sarigiannidis, L., (2009), “Business Outsourcing
and Organizational Performance”, International Journal of Services
Technology and Management, Volume 11, Issue 2, pp. 105–127

Σε διεθνή συνέδρια με κριτές (peer reviewed)
2015 Geranis, C., Theriou G. and Sarigiannidis, L. (2015), “Crowd Funding:
An empirical study”, 10th MIBES Conference, 15th – 17th October,
Larissa, Greece
2014 Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis, L., (2014),
“Crowdfunding: The factors that affect the intention of users/consumers
to participate financially at crowdfunding projects”, 9th MIBES
International Conference, 30 May – 1 June, Greece
2013 Kotsampasis, A., Vrana, V., Sarigiannidis, L. and Paschaloudis, D.,
(2013), “A Model for Investigating e-Banking Adoption in Greece”, 8th
International Conference “New Horizons in Industry, Business and
Education”, 29-30 August, Chania, Greece
2012 Georgiadou, C., Theriou, N.G. and Sarigiannidis, L., (2012), “The
impact of key knowledge factors on project performance: The case of
the Greek construction industry”, MIBES-ESDO International
Conference, 25th – 27th May, Larissa, Greece
2012 Zochiou, M.C., Chatzoudes, D.A., Chatzoglou, P.D. and Sarigiannidis,
L., (2012), “Knowledge management as a focal point in business
operations: the development of a new conceptual framework”, MIBESESDO International Conference, 25th – 27th May, Larissa, Greece
2012 Vranaki, M.K., Georgiou, C.E., Vranakis, S.K. and Sarigiannidis, L.,
(2012), “Total Quality Management implementation in Greek
businesses: Comparative assessment 2009-2011”, MIBES-ESDO
International Conference, 25th – 27th May, Larissa, Greece
2009 Maditinos, D.I., Sarigiannidis, L. and Keisidou, E., (2009), “Factors
which determine the acceptance of weblogs usage”, International
Conference on Applied Business and Economics (ICABE), 1st -3rd
October, Kavala, Greece
2009 Keisidou, E., Sarigiannidis, L. and Maditinos, D.I., (2009), “Consumers’
Online buying behaviour in the context of different product types”, 5th
National and International Hellenic Society for Systemic Studies
(HSSS) Conference: “From Systemic Thinking to Systems Design and
Systems Practice”, 24th -27th June, Xanthi, Greece
2009 Sarigiannidis, L. and Chatzoglou, P.D., (2009), “Software development
project risk management: A new conceptual framework for evaluating
risk and performance in Greek projects”, 5th National and International
Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) Conference: “From
Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice”, 24th –
27th June, Xanthi, Greece
2007 Maditinos, D.I., Sarigiannidis, L. and Dimitriadis, E., (2007), “Predicting
e-commerce purchasing intention in Greece: An extended TAM
approach”, Paper to International Conference on Accounting and
10 / 12
Finance in Transition (ICAFT), 11-16 July 2007, London, UK
Σε εθνικά συνέδρια (peer reviewed-έκδοση στα ελληνικά)
2011 Σαρηγιαννίδης, Λ. και Χατζόγλου, Π.Δ., (2011), “Η σημασία της
ποιότητας στον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου ενός έργου
ανάπτυξης λογισμικού”, Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης Οικονομίας
(ΕΣΔΟ), Σέρρες 16-19 Σεπτεμβρίου 2011
2011 Σαρηγιαννίδης, Λ. και Χατζόγλου, Π.Δ., (2011), “Εκτίμηση των
κινδύνων, χρήση επιλεγμένων τεχνικών διαχείρισής τους και
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς των τεχνικών σε ελληνικά έργα
ανάπτυξης λογισμικού”, Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης Οικονομίας
(ΕΣΔΟ), Σέρρες 16-19 Σεπτεμβρίου 2011
2010 Μαδυτινός, Δ., Χατζούδης, Δ., Σαρηγιαννίδης, Λ. και Αγγελίδης, Β.,
(2010), “Παράγοντες που επιδρούν στη χρήση του διαδικτύου για
ηλεκτρονικές αγορές: Μια έρευνα των αντιλήψεων των χρηστών”,
Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Στατιστικού
Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), Βέροια 7-11 Απριλίου 2010
2010 Χατζούδης, Δ., Αυλωνίτης, Κ., Σαρηγιαννιδης, Λ. και Μαδυτινός, Δ.,
(2010), “Παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή σε διαδικτυακά
παιχνίδια: μια εμπειρική έρευνα”, Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης
Οικονομίας (ΕΣΔΟ), Καβάλα 4-6 Ιουνίου 2010
2009 Χατζούδης, Δ., Βελισσαρίδου, Α. και Σαρηγιαννίδης, Λ., (2009), “Η
επίδραση της διαχείρισης της γνώσης στην απόδοση των νέων
προϊόντων: η περίπτωση των ελληνικών βιομηχανιών”, Εθνικό
Συνέδριο Διοίκησης Οικονομίας (ΕΣΔΟ), Φλώρινα 18-20 Σεπτεμβρίου
2009
2009 Σαρηγιαννίδης, Λ., Μπασούρη, Ζ., Χατζόγλου, Π.Δ. και Χατζούδης, Δ.,
(2009), “Η επίδραση του outsourcing στην οργανωτική απόδοση και
τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών ξενοδοχειακών
μονάδων”, Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης Οικονομίας (ΕΣΔΟ), Φλώρινα
18-20 Σεπτεμβρίου 2009
2008 Δημητρόπουλος, Α., Χατζόγλου, Π.Δ. και Σαρηγιαννίδης, Λ., (2008),
“Μελέτη της Πρόθεσης Χρήσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου”. Πρακτικά
4ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών,
Ιωάννινα 29 – 31 Μαΐου 2008
Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster presentations)
Συμεωνίδης, Ε.Α. και Σαρηγιαννίδης, Λ., (2016), “Η ικανοποίηση των πελατών από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες στα ιατρεία και τις κλινικές ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα: Μια
εμπειρική μελέτη”. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς, Αθήνα 25 – 27
Νοεμβρίου 2016
Reviewer
Σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
◼ International Journal of Project Management, ISSN: 0263-7863, Elsevier
◼ International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, ISSN:
2408-0098, Online ISSN: 2408-0101
11 / 12
◼ Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, ISSN: 2152-2715, Online ISSN:
2152-2723, Mary Ann Liebert, Inc.
◼ International Journal of Business Science and Applied Management, ISSN: 1753-0296
◼ International Journal of Contemporary Hospitality Management, ISSN: 0959-6119,
Emerald
◼ Heliyon, ISSN 2405-8440 (online), Elsevier
Σε διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
◼ 5th International Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) Conference: “From
Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice”
Επιστημονική Δραστηριότητα
◼ Μέλος ακαδημαϊκής επιτροπής (Academic Committee) του PRIME International Journal
και του MIBES TRANSACTIONS International Journal.
Επιπρόσθετες Ικανότητες
Γνώσεις Η/Υ * Άριστη γνώση και χρήση των ακόλουθων στατιστικών και
οικονομετρικών πακέτων λογισμικού: SPSS, AMOS, LISREL,
MICROFIT
* MS Project
* MAC OS X και MicroSoft Windows
* Microsoft Office Suite
Ξένες Γλώσσες
* Αγγλικά – Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου. Άπταιστη
χρήση τεχνικής ορολογίας (Επάρκεια ΥΠΕΠΘ)
Επαγγελματικά Προσόντα
◼ Απόκτηση άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος (Αρ. Αδείας: 0205074917/ Αρ. Μητρώου: 074917)
◼ Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
◼ Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών
◼ Υποστήριξη ως επιβλέπων καθηγητής 122 πτυχιακών εργασιών στο τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
◼ Υποστήριξη ως επιβλέπων καθηγητής 32 μεταπτυχιακών διατριβών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
12 / 12
◼ Οικονομική των επιχειρήσεων, Διαχείριση έργων, Διαχείριση κινδύνου, Εφηρμοσμένα
οικονομικά, Διαχείριση αλλαγής