Δρ. Θερίου Γιώργος

Γεώργιος Θερίου
Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο:
«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Γνώσης»
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Εκπαίδευση

Εμπειρία

Διδακτική εμπειρία:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Γνώσης»
06/2019 – Σήμερα
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Executive ΜΒΑ και MPhil Διοικητική των επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό,
τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καβάλα | MSc in Management and MSc in Hospitality & Tourism Management,
University Center of International Programmes of Studies, Θέρμη, Θεσσαλονίκη).
Μαθήματα (μεταπτυχιακά): Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες
Παγκοσμιοποίησης, Ηγεσία – Επιχειρηματική Ηθική, Στρατηγική Διοίκηση | HRM, Human Resources Management in Tourism.
Μαθήματα (προπτυχιακό): Οργανωσιακή Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακή
Συμπεριφορά και Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
Εταιρική Ευθύνη και Ηθική, Στρατηγική Διοίκηση.
Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Λοιπές δραστηριότητες
✓ Επιστημονικό μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και
Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BICC), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
✓ Αναπληρωτής υπεύθυνος για το πρόγραμμα «Erasmus», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
✓ Μέλος Επιτροπής / επόπτης πρακτικής άσκησης φοιτητών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
✓ Ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του διεθνούς δικτύου Πανεπιστημίων, Prime Networking
(υπεύθυνος καθηγητής διεθνών ομαδικών project που συμμετέχουν στο ετήσιο φοιτητικό συνέδριο Euroweek).
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Γνώσης»
12/2017 – 06/2019
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΒΑ και MPhil Διοικητική των επιχειρήσεων με διεθνή
προσανατολισμό).
Μαθήματα (μεταπτυχιακά): Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες
Παγκοσμιοποίησης, Ηγεσία – Επιχειρηματική Ηθική, Στρατηγική Διοίκηση.
Μαθήματα (προπτυχιακό): Διαχείριση Γνώσης, Εταιρική Ευθύνη και Ηθική, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Καινοτομιών.
Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Λοιπές δραστηριότητες
✓ Επιστημονικό μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και
Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BICC) του ΤΕΙ ΑΜΘ.
✓ Αναπληρωτής υπεύθυνος για το πρόγραμμα «Erasmus», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εμπειρία

Διδακτική εμπειρία (συνέχεια):
Μέλος ΣΕΠ
09/2017– 01/2019
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Προπτυχιακό)
Θεματική Ενότητα: ΠΔΕ302 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Adjunct Faculty / Lead Academic Coach
02/2016 – 03/2017 Ανάπτυξη μαθήματος │ 10/2017-12/2017 Παράδοση μαθήματος
Athabasca University, Καναδάς
Faculty of Business
Executive MBA program
Module: 6 credit module σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School (field visit στην Αθήνα):
“Doing Business in a Recovering Economy: Experiencing Greece”.
Επιστημονικός συνεργάτης
09/2012 – 12/2017
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA.
Μαθήματα: Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης, Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. Επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών.
09/2013 – 01/2017
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.
Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
Msc in Oil and Gas Technology.
Modules:
Επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης
10/2005 – 12/2017 [από 09/2009 επιστημονικός συνεργάτης]
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Μαθήματα: Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Διαχείριση Γνώσης, Εταιρική Ευθύνη και Ηθική, Σεμινάριο Τελειοφοίτων,
Επιχειρηματικότητα – Δημιουργικότητα, Διαχείριση Καινοτομιών, Διοικητική δεοντολογία και πρακτική, Επίβλεψη πτυχιακών
εργασιών.

Εμπειρία

Επαγγελματική εμπειρία:
Σύμβουλος επιχειρήσεων / Οικονομολόγος
Υπηρεσίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
01/2011 – 12/2017
Αυτό-απασχόληση
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανάπτυξης, Επιχειρηματική Στρατηγική και Ανάπτυξη,
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Έργων.
Science Technology Lab
10/2013 – 01/2017
Θερίου Γ. Λ. Σαρηγιαννίδης Ο.Ε.
Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
Διαχείριση Έργων, Έρευνα Αγοράς, Επιχειρηματική Στρατηγική και Ανάπτυξη, Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων,
Εκπαιδευτικές Υποστηρικτικές Δραστηριότητες, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Εξωτερικός συνεργάτης – Υπεύθυνος συμβουλευτικής
09/ 2010 – 10/2015
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ / Έργο «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Καβάλας»
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Σύνταξη Βιογραφικών, Προετοιμασία Συνέντευξης Εργασίας.
Εξωτερικός συνεργάτης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
11/2004 – 03/2009
Grant Solutions A.E.
Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
Εξωτερικός συνεργάτης μέρος του επιστημονικού προσωπικού για έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού ή άλλα αντικείμενα διοίκησης: Ανάλυση Εργασίας, Επιλογή Προσωπικού, Συμβουλευτική Μέριμνα και Κατάρτιση
Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανάπτυξης, Στρατηγικός Προγραμματισμός.
Εθελοντική εργασία/ εμπειρία:

Επιστημονικός συνεργάτης
09/2005 – 12/17
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΘ.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Πρόγραμμα Erasmus+ (εαρινό εξάμηνο)
Μαθήματα: Human Resource Management, Business Strategy
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του TEDx Kavala 2016 και 2017
2017: Sponshorship Manager.
2016: Speaker catalyst team member.

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

1. Georgiadis V., Sarigiannidis L. and Theriou G. (2021), “Leading Change and Plato”, International Journal of
Organization Theory & Behavior (accepted for publication).
2. Chovarda M., and Theriou G. (2021), “The Impact of Training & Development on Work Engagement: a study in the
banking sector”, International Journal of Human Resource Studies, Vol. 11, No.1.
3. Theriou G., Chatzoudes, D. and Moya C.A.D. (2020), “The effect of ethical leadership and leadership effectiveness on
employee’s turnover intention in SMEs: The mediating role of work engagement”, European Research Studies Journal, Vol.
0, No. 4, pp. 947-963.
4. Soultloglou A. and Theriou G. (2020), “The role of motivation and empowerment of administrative faculty in achieving
organizational commitment”, MIBES Transactions, Vol. 14, No 1, pp. 39-55.
5. Karagianni T. and Theriou G. (2018), “Service quality in local government and its effect on citizen satisfaction: The case
of the Division of Transportation and Communications of the Regional Unit of Kavala in the region of Eastern Macedonia
and Thrace, Greece” International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 11, No. 2, pp.7-16.
6. Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Sarigiannidis, L. and Theriou. G. (2018), “The role of firm-specific factors in the
strategy-performance relationship – Revisiting the resource-based view of the firm and the VRIO framework”, Management
Research Review, Vol. 41, No. 1, pp. 46-73.
7. Kosteroglou, E.P., Theriou, G. and Chatzoudes, D. (2017), “Customer satisfaction from private utility companies: An
explanatory study”, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), Vol. 9, No. 3,
pp. 13-23.
8. Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis L., (2016), “Crowdfunding: Exploring the factors associated with the
users’ intention to finance a project online”, International Journal of Web Based Communities, Vol. 13, Issue 1.
9. Theriou G., Tasoulis K. and Keisidou E. (2016), Experiential Learning in Leadership: A leadership development
simulation exercise”, International Leadership Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 104-129.
10. Geranis, C., Theriou G. and Sarigiannidis, L. (2015), “Crowd Funding: An empirical study”, PRIME, Vol. 8, No. 2, pp.
52-70.
11. Theriou, G. and Chatzoudes, D. (2015), “Exploring the entrepreneurship – performance relationship: evidence from Greek
SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol 22, No. 2, pp. 352-375.
12. Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis L., (2014), “Crowdfunding: The factors that affect the intention of
users/consumers to participate financially at crowdfunding projects”, PRIME, Vol 7, No. 1, pp. 49-70.
13. Theriou, G. and Chatzoglou, P. (2014), “The impact of best HRM practices on performance – identifying enabling
factors”, Employee Relations, Vol. 36, No. 5, pp. 535-561.
14. Theriou N., Aggelidis V. and Theriou G. (2014), “The Mediating Effect of the Knowledge Management Process to the
Firm’s Performance: A Resource-Based View”, International Journal of Economics & Business Administration, Vol. 2, No.
1, pp. 87-114.
15. Georgiadou, C., Theriou G. and Sarigiannidis, L., (2012), “The impact of Key Knowledge Factors on Project
Performance: The Case of the Greek Construction Industry”, PRIME, Vol 5, No. 1, pp. 38-53.
16. Theriou, N., Madytinos, D., and Theriou, G. (2011), “Knowledge Management Enabler Factors and Firm Performance:
An Empirical Research of the Greek Medium and Large Firms”, European Research Studies, Vol. 14, No. 2, pp. 97-134.
17. Maditions, D., Theriou, G., Keisidou, E. and Sarigiannidis L. (2011), “Exploring the factors associated with weblog
usage acceptance: Evidence from Cyprus”, International Journal of Web Based Communities”, Vol. 12 No. 2, pp. 196-212.
18. Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C. and Theriou, G. (2011), “The Impact of Intellectual Capital on Firms’
Market Value and Financial performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12 No. 1, pp. 132-151.
f

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (συνέχεια)

19. Theriou, G. (2010), “The relationship of extrinsic rewards and employee creativity as function of job complexity”,
SPOUDAI, Journal of Economics and Business, Vol. 60, No. 3-4, pp.101-126.”
20. Theriou, N., Sevic Z., Maditinos, D. and Theriou, G. (2009) “The relationship between the use of strategic human capital,
the design of the Management Control System and organisational performance: an empirical study in the Greek context”,
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 2, No. 3, 24 Dec 2009, pp. 202-227.
21. Theriou, N., Aggelidis, V. and Theriou, G. (2009). “A Theoretical Framework Contrasting the Resource-Based Perspective
and the Knowledge-Based View”, European Research Studies, Vol. 12, No. 3, pp. 177-190.
22. Theriou, G. and Chatzoglou, P. (2009). “Exploring the Best Practices – Performance Relationship: An Empirical
Approach”, Journal of Workplace Learning, Vol 21, No 8, pp. 614-646.
23. Theriou, G. and Chatzoglou, P. (2007), “Enhancing performance through best HRM practices, organizational learning and
knowledge management: A conceptual framework”, European Business Review, Vol. 20, No. 3, pp. 185-207.
24. Theriou, N., Theriou, G. and Papadopoulos, A. (2007), “Integrating the Balanced Scorecard and Activity-Based
Costing”, Cost Management, Vol. 21, No. 3, pp. 42-48.
25. Theriou, Ν., Theriou, G. and Chatzoglou, P. (2007), “The Relationship between Learning Capability and Organizational
Performance: The Banking Sector in Greece”, SPOUDAI, Journal of Economics and Business, Vol. 57, No. 2, pp. 9-29.
26. Maditinos, D., Sevic Z. and Theriou, G. (2006), “The Introduction of Economic Value Added (EVA) in the Greek
Corporate Sector, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol 4, No. 2, pp. 89-97.
27. Theriou N. and Theriou G. (2006), “Organizational learning as a strategic resource in supply chain management”,
SPOUDAI, Journal of Economics and Business, Vol. 56, No. 2, pp/ 133-153.
Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

1. Tsakiridou C.M., Karanasiopoulou C., Theriou G. (2021), “Employer Branding in the Hospitality and Tourism Industry
in Greece: Attracting Talents” TOURMAN 2021 Book of Abstracts, 21-23 May 2021 Thessaloniki Greece (accepted for
publication).
2. Athanasiadou C., Chatzoudes, D. and Theriou G. (2020), “Strategic Corporate Social Responsibility (SCSR): a
systematic literature review”, World conference on smart trends in systems, security and sustainability, IEEE, WorldS4 –
2020, 27-28 July, London, UK.
3. Karypis E., Theriou G. and Parasyri D. (2017) “Factors that influence the choice of a destination by senior tourists”,
Management of International Business and Economic Systems (MIBES) International Conference, 13–15 October, Larisa,
Greece
4. Geranis, C., Theriou G. and Sarigiannidis, L. (2015), “Crowd Funding: An empirical study”, Management of
International Business and Economic Systems (MIBES) International Conference, 15–17 October, Larisa, Greece.
5. Kontogiannidis, P., Theriou G. and Sarigiannidis L., (2014), “Crowdfunding: The factors that affect the intention of
users/consumers to participate financially at crowdfunding projects”, Management of International Business and Economic
Systems (MIBES) International Conference, 30 May – 01 June, Thessaloniki, Greece.
6. Georgiadou, C., Theriou G. and Sarigiannidis L., (2012), “The impact of Key Knowledge Factors on Project
Performance: The Case of the Greek Construction Industry”, Management of International Business and Economic Systems
(MIBES) International Conference, 25 -27 May, Larisa, Greece.
7. Theriou, N., Raptis, C. and Theriou G., (2011), “Strategic Decision Making Process and the Importance of Structure
Formality, Financial, and Non-Financial Information”, International Conference on Applied Business & Economics, 29th
September -1st October 2011, Piraeus, Greece.
8. Theriou, N., Maditinos D. and Theriou G., (2009) “Knowledge Management Enabler Factors and Firm Performance: An
empirical research of the Greek medium and large firms”, International Conference on Applied Business and Economics,
Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, Greece.
9. Theriou, G. and Chatzoglou P., (2009), “The Impact of HRM on Organizational Performance: A Proposed “Best HRM
Practices” System”, 5

th National and International Conference of Hellenic Society For Systemic Studies, 24-27 June, 2009,

Xanthi, Greece.
10. Theriou, N., Aggelidis, V. and Theriou G., (2008), “The complementary of the two perspectives the resource-based and
the knowledge-based views”, International Conference on Applied Business & Economics, 2-4 October 2008, Thessaloniki,
Greece
11. Maditinos, D., Sevic, Z., Chatzoglou, P. and Theriou, G., (2007), “Earnings as an Explanatory tool in explaining stock
market returns and the use of Easton and Harris (1991) model: The case of Greece”, International Scientific Conference,
Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economies, University of Belgrade, September 2007, Belgrade.
12. Theriou, N., Sevic, Z. and Theriou, G., (2007), “The Relationship Between the Use of Human Capital, the Design of the
Management Control Systems and Organizational Performance: An Empirical Study in the Greek Context”, 5
th

International Conference on Accounting and Finance in Transition- ICAFT 2007, London, UK.
13. Theriou, N., Maditinos D. and Theriou G., (2007), “Is the BSC Really a New Performance Measurement System?”, 5
th

International Conference on Accounting and Finance in Transition- ICAFT 2007, London, UK.
14. Maditinos, D., Sevic, Z., and Theriou, G., (2006), “The Introduction of Economic Value Added (EVA) in the Corporate
World”, International Conference of Innovation, Entrepreneurship and Competiveness in Balkan and Black Sea Countries,
3-5 November 2006, Kavala, Greece.
15. Theriou, N., Aggelidis, V., Maditinos, D. and Theriou, G., (2005): “Testing the Relationship between Beta and Returns in
ASE: A Second Attempt”, 3

nd International Conference on Accounting and Finance in Transition- ICAFT 2005, 9-11th July

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Βιβλιογραφικές αναφορές (Ετεροαναφορές)

Διακρίσεις / Επιτεύγματα
Σύνολο ετεροαναφορών σύμφωνα με το Google Scholar, 1519 (μέχρι 22/02/2021). Σχετικός σύνδεσμος:
https://scholar.google.com/citations?user=hyAvNAwAAAAJ&hl=en
Σύνολο ετεροαναφορών σύμφωνα με τη Scopus, 428 (μέχρι 22/02/2021). Σχετικός σύνδεσμος:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35222309600

1. Αξιολόγηση μαθήματος «Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων» από φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ του τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙΠΑΕ (2012-2020).
Διάκριση: Ο διδάσκων και υπεύθυνος του μαθήματος «Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων», Γεώργιος Θερίου βρίσκεται
συνεχώς στις πρώτες 3 θέσεις κατάταξης στην επίσημη διαδικασία ανώνυμης αξιολόγησης διδασκόντων από το 2012 έως και
σήμερα σε σύνολο 24 μαθημάτων.
2. Theriou G. Sarigiannidis, L. And Ypilanti V. (2016). Assisting Young Scientists in Prototyping Innovative Products by
Using Cutting-Edge Technology. Μέλος της τετραμελούς ομάδας κατάρτισης (ιδέα κα συγγραφή) της πρότασης
χρηματοδότησης του ΤΕΙ ΑΜΘ προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δημιουργία του Προγράμματος «Stavros

Niarchos Foundation Scholarship» στο ΤΕΙ ΑΜΘ. http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/t/tei-anatolikis-makedonias-
thrakis/ypostiriksi-programmatos/.

Επίτευγμα: Η έγκριση της πρότασης σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για ανάπτυξη προϊόντων up and running (και όχι για ακαδημαϊκή έρευνα) προσφέροντας μια
σημαντική ευκαιρία γεφύρωσης με το επιχειρηματικό περιβάλλον.
3. Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C. and Theriou G. (2010), “The Impact of Intellectual Capital on Firms’
Market Value and Financial performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12 No. 1, pp. 132-151 .
Διάκριση: Το άρθρο αυτό κέρδισε τον τίτλο “Highly Commended Award Winner” στα πλαίσια του Literaty Networks
Awards for Excellence 2012 της Emerald Literati Network.
http://www.emeraldinsight.com/authors/literati/index.htm
4. Theriou G.N. and Chatzoglou P.D. (2007), “Enhancing performance through best HRM practices, organizational learning
and knowledge management: A conceptual framework”, European Business Review, Vol. 20, No. 3, pp. 185-207
Διάκριση: Το άρθρο αυτό επιλέχθηκε για να συμπεριληφθεί στη “Emerald Reading ListAssist” στον τομέα “Human resource
development: strategies and systems”. Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρει προτεινόμενες επιλεγμένες λίστες επιστημονικών
άρθρων σε συγκεκριμένες επιστημονικές κατηγορίες για τους συνδρομητές της Emerald.
http://www.emeraldinsight.com/teaching/listassist/index.htm?PHPSESSID=0hv5kot1vlj83rmaosut259t71
5. Theriou, N. G., Theriou, G. N. and Papadopoulos, A. (2007), “Integrating the Balanced Scorecard and Activity-Based
Costing”, Cost Management, Vol. 21, No. 3, pp. 42-48.
Διάκριση: Το άρθρο αυτό έχει συμπεριληφθεί στη προτεινόμενη βιβλιογραφία του συστήματος ισορροπημένης κάρτας
επιδόσεων (Balanced Scorecard-BSC) στο γνωστό δικτυακό χώρο “Management and Accounting Web”:
http://maaw.info/BalscoreArticles.htm.

9

Ερευνητικά προγράμματα
1. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, “Strategic Corporate Social Responsibility-the case of Europe” / SCSR-EU,
05/06/2020 – Σήμερα, Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
KA203 – Strategic Partnerships for higher education.
2. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και Επιστημονικός Υπεύθυνος, «Διατήρηση ταλέντων στην εποχή της αλλαγής και της
γνώσης: ενισχύοντας την εργασιακή εμπλοκή» (“Talent retention in the era of change and knowledge : enhancing employee
engagement”), 03/2020 – Σήμερα. Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
3. Επιστημονική Υποστήριξη Ομάδας Έργου (εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας), 15/03/2018 –
20/09/20. Πρόγραμμα INTERREG V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020 / «Support of Social Enterprises Development and
Enhancement of Employment» / SoSEDEE.
4. Επιστημονικός Συνεργάτης, μέλος της ομάδας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο Υπηρεσίες Έρευνας και
Ανάπτυξης με στόχο την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων των Υποτρόφων, 11/2016 – 09/2018, Έργο “Fellowships”
του Εργαστηρίου Ήφαιστος του ΤΕΙ ΑΜΘ, με την αποκλειστική Υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
5. Παροχή Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης / συμβουλευτικών Υπηρεσιών (εντοπισμός, προετοιμασία και έλεγχος
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προσκλήσεων που μπορεί να συμμετάσχει το ΤΕΙ ως
δυνητικός δικαιούχος), 07/2013-02/2014, ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ.
6. Επιστημονικός Υπεύθυνος Σεμιναρίων & Επιστημονική Υποστήριξη Ομάδας Έργου, 09/ 2012 – 03/2014, Πρόγραμμα
INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013/ IG-BTP/ “Integrating the Greek – Bulgarian Tourism Product”.
7. Υπηρεσίες Συλλογής & Επεξεργασίας Δεδομένων / Παροχή Υπηρεσιών Οικονομολόγου 06/ 2011 – 06/2013,
Πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»/ IDBABO/ «Ολοκληρωμένη ψηφιακή γέφυρα μεταξύ
ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών οργανισμών».
8. Ερευνητής Διδακτορικής Διατριβής / Υποτροφία 31/05/2007 – 30/06/2009. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού
Δυναμικού ΠΕΝΕΔ 2003 (Πράξη 03ΕΔ), «Η επίδραση των πρακτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» (ΔΑΠ) στην
λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίας και στην ικανότητα δημιουργίας και χρήσης της γνώσης». Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης – Grant Thornton Consulting A.E.
Κεφάλαια σε ακαδημαϊκά συγγράμματα

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Θερίου Γ. (2015), Ελληνικές Μελέτες Περίπτωσης στην έκδοση “Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και
σύγχρονες τάσεις”, Dessler G., 2015, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Επιστημονική επιμέλεια ελληνικών εκδόσεων ξενόγλωσσων ακαδημαϊκών
συγγραμμάτων

1. Haski-Leventhal, D. (2018), “Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη [επιμέλεια σε
συνεργασία με Μανασάκη Κ.].
2. Mondy R. W. And Martocchio J. (2017), “Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων”, 14η

έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

[επιμέλεια σε συνεργασία με Κέφη Β.].
3. Mariotti S. and Glackin, C. (2016), “Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων”, 2η

έκδοση, Εκδόσεις

Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

10

Δεξιότητες και κατάρτιση

Λοιπές δράσεις

Section Associate Editor:
Heliyon – Business & Economics Section | Human Resource Management sub-section (Elsevier)
Κριτής (reviewer) σε επιστημονικά περιοδικά
Journal of Workplace Learning (ISSN: 1366-5626), Journal of Small Business and Enterprise Development (ISSN: 1462-6004),
International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (ISSN: 2408-0101).
Επιστημονικός υπεύθυνος φοιτητικού διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών (SCOIN), για εμπορικές Mobile&Web εφαρμογές του
ΤΕΙ ΑΜΘ (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αύγουστο Τσινάκο).
Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Απρίλιος 2006 (Αριθμός αδείας: 0206078572 / ΑΜ 078572).
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Στρατιωτική Θητεία
Ειδικότητα χειριστής μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΧΜΗΠ) – Ακροατής, περίοδος 2009-2010.