Δρ. Μαδυτινός Δημήτριος

Ο Καθηγητής Μαδυτινός Δημήτριος έλαβε το δίπλωμα του στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά απο το Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία το 1981 με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής και το διδακτορικό του δίπλωμα στον τομέα του Financial Modelling απο το Πανεπιστήμιο του Greenwich στην Αγγλία το 2006.

Από τον Μάρτιο 1993 μέχρι και τον Ιούλιο 2018 έχει αποτελέσει: Τακτικός Καθηγητής Εφαρμογών μέχρι τον Μάρτιο 2007, Τακτικός Επίκουρος Καθηγητής από τον Απρίλιο 2007, Τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής από τον Μάρτιο 2012, και στη συνέχεια Τακτικός Καθηγητής από τον Ιανουάριο 2016, στη ΣΔΟ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Απο το 1996 έχει δημοσιεύσεις σε 1 Βιβλίο και 54 Άρθρα (53 Διεθνή και 1 Εθνικό) σε Επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει και κριτής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

Aπο το 2001 διδάσκει σε διάφορα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως το MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα και το ΜΒΑ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,  το MSc In Technology in Innovation & Entrepreneurship του τμήματος Ηλεκτρολογίας και από τον Οκτώβριο του 2018 στο ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς, Καβάλα 65404, Τηλέφωνο: 2510-462219, E-mail: dmadi@mst.ihu.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Tomas Mitkus and Dimitrios I. Maditinos, 2017. «Analysis of state aid policy to stimulate innovation and internationalization in Lithuanian animation industry,» Oeconomia Copernicana, Institute of Economic Research, vol. 8(3), pages 433-446, September. 

Theriou, N., D. Maditinos and G. (2017), Management Control Systems and Strategy: A Resource based Perspective. Evidence from Greece , International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 10(2): 35-47.

Georgiadou, V. and D. I. Maditinos (2017), ‘Measuring the quality of health services provided at a Greek Public Hospital through patient satisfaction. Case Study: The General Hospital of Kavala‘, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 10(2): 60-72.  http://ijbesar.teiemt.gr/docs/volume10_issue2/quality_health_services.pdf

Monika Medikienė, Mindaugas Dapkus and Dimitrios Maditinos (2018), Consumer confidence linkages among European Union countries: cluster analysis, ISSN 1822-7996 (PRINT), ISSN 2335-8742 (ONLINE) TAIKOMOJI EKONOMIKA: SISTEMINIAI TYRIMAI: 2018.12/1 https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2018.12.1.2

Monika Medikienė, Mindaugas Dapkus and Dimitrios Maditinos (2018), CONSUMER CONFIDENCE LINKAGES AMONG EUROPEAN UNION COUNTRIES: WHICH COUNTRIES TEND TO BE FOLLOWERS OF OTHERS? (fortcoming in July 2018)