Ανακοινώσεις

Γ' Κύκλος έως 23/02/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων Γ΄Κύκλου για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη

Αναρτημένη η  Αίτηση Υποψηφιότητας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη.

May 31 / 2022 / 8:00 PM
January 31 / 2021 / 8:00 PM

Προθεσμία για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (Ν.4485/2017) έως 10/03 2022.


Για την αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (ακαδ.έτος 2021-2022) στείλτε μας email για να σας τη στείλουμε:mbatourism@mst.ihu.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2022 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη.

November 11 / 2021 / 8:00 PM
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» («EXECUTIVE MBA IN TOURISM»)
November 11 / 2021 / 8:00 PM
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» («EXECUTIVE MBA IN TOURISM»)

Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη” σας εύχεται Καλή Ανάσταση!

Febrouary 1 / 2021 / 8:00 PM
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» («EXECUTIVE MBA IN TOURISM»)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη.

Προθεσμία για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (Ν.4485/2017) έως 10/03 2022.


Για την αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (ακαδ.έτος 2021-2022) στείλτε μας email για να σας τη στείλουμε:mbatourism@mst.ihu.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη.