Ψηφιακές Υπηρεσίες

Υπηρεσία ενργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού
Υπηρεσία απόκτησης ακαδημαικής ταυτότητας
Ηλεκτρονική γραμματεία
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Λογαριασμός ηλεκτρονικόυ ταχυδρομείου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου