ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
1. Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου με έμφαση στον Τουρισμό (Content Marketing and Management with emphasis in Tourism)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τα φορητά μέσα με έμφαση στον Τουρισμό (Social and Mobile Marketing with emphasis in Tourism)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

3. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) - Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

4. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Τουρισμού (Special Issues in Tourism)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

5. Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό (Management and  Marketing for Services in the Tourism Sector)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)
1. Χρηματοοικονομικά Θέματα στον Τουρισμό (Financial Aspects in Tourism)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Branding Τουριστικών Προορισμών  (Tourism Marketing and Branding of Tourism Destination)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

3. Ερευνητικές και Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων Τουρισμού (Marketing Research and Quantitative Methods for Managers)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

4. Ειδικές μορφές Τουρισμού (Special Forms of Tourism)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

5.Marketing Management (Διοίκηση Μάρκετινγκ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Β' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Γ΄Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)30