ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης
Δρ. Kαμενίδου Ειρήνη
Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων
Δρ. Μαδυτινός Δημήτριος
Δρ. Μυλωνά Ιφιγένεια
Δρ. Χατζούδης Δημήτριος
Δρ. Γεώργιος Θερίου
Δρ. Κοσμίδης Κοσμάς
Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος
Δρ. Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
Δρ. Χατζής Βασίλειος
Δρ. Φραγγίδης Λεωνίδας

Εξωτερικοί Διδάσκοντες

Δρ Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Δρ Γιαννόπουλος Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής

Δρ Αλεξανδρής Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Δρ Στυλίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ με Έμφαση στον Τουρισμό

Δρ Βελισσαρίου Ευστάθιος

Καθηγητής